top of page

ต้นธรรมแจกฟรี! วอลเปเปอร์ปฏิทินวันพระ พร้อมพระพุทธรูปประจำเดือนเกิด ปี 2567

แจกฟรี! วอลเปเปอร์ปฏิทินวันพระ พร้อมพระพุทธรูปประจำเดือนเกิด ปี 2567

✨ สายบุญห้ามพลาด ต้นธรรมแจกปฏิทินวันพระพร้อมปางประจำเดือนเกิด ประจำปี 2567 สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ทุกเดือนเลยนะคะ เปิดโทรศัพท์มาเมื่อไหร่ก็ดูวันพระได้ตลอด แต่ละเดือนจะมีให้เลือก 2 ภาพ สามารถตั้งได้ทั้งหน้าจอหลักและหน้าจอล็อค เกิดเดือนไหนเลือกเซฟภาพพระพุทธรูปตามเดือนเกิดได้เลย 📱


⭐ วิธีการเซฟภาพวอลเปเปอร์ไปใช้ ⭐

1. คลิกลิงค์ดาวน์โหลดภาพที่ต้องการใช้

2. กดค้างที่รูปภาพ

3. เลือกเพิ่มภาพเข้าคลังภาพ/อัลบั้มภาพ


1. วอลเปเปอร์ปฏิทินวันพระเดือนมกราคม พร้อมพระพุทธรูปประจำเดือนยี่


เกิดเดือนมกราคม (เดือนยี่ไทย) : ปางชี้มาร คนเกิดเดือนนี้จิตใจอ่อนไหวง่าย สับสน หรือมักมีทางให้ต้องเลือกเสมอ ต้องเด็ดเดี่ยวมั่นใจและเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง มารจะไม่ประสบพบช่องทางใดได้เลย ให้อยู่ในศีล ในธรรม ในความถูกต้อง ท่านจะพบความสุขถึงนิพพานเอง


วอลเปเปอร์ปฏิทินวันพระเดือนมกราคม พร้อมพระพุทธรูปประจำเดือนยี่

2. วอลเปเปอร์ปฏิทินวันพระเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมพระพุทธรูปประจำเดือนสาม


เกิดเดือนกุมภาพันธ์ (เดือนสามไทย) : ปางประทานโอวาท คนเกิดเดือนนี้ทำอะไรมีความตั้งมั่น ตั้งใจดี รักครอบครัว และแบกภาระเสมอ คุณมีคนรักมากมาย แต่ต้องทำความดีให้ถึงพร้อม ละเว้นความชั่วทั้งปวง ทำจิตใจให้ผ่องใส คุณจะมีมิตรสหายมากมาย ช่วยเหลือคุณ


วอลเปเปอร์ปฏิทินวันพระเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมพระพุทธรูปประจำเดือนสาม

3. วอลเปเปอร์ปฏิทินวันพระเดือนมีนาคม พร้อมพระพุทธรูปประจำเดือนสี่


เกิดเดือนมีนาคม (เดือนสี่ไทย) : ปางนาคาวโลกน์ คนเกิดเดือนนี้คิดการรอบคอบ ช่างคิด มีไอเดียสร้างสรรค์ หากคุณสามารถมองเห็นทุกๆ ปัญหาที่แท้จริงได้ คุณจะแก้ไขมันได้ง่ายๆ และสามารถทำอะไรเพื่อส่วนรวมได้ อย่างที่มีคนยอมรับ จงยึดมั่นในธรรมความถูกต้อง และมองให้รอบด้านเมื่อปฏิบัติ


วอลเปเปอร์ปฏิทินวันพระเดือนมีนาคม พร้อมพระพุทธรูปประจำเดือนสี่

4. วอลเปเปอร์ปฏิทินวันพระเดือนเมษายน พร้อมพระพุทธรูปประจำเดือนห้า


เกิดเดือนเมษายน (เดือนห้าไทย) : ปางคันธารราฎ หรือ ปางขอฝน คนเกิดเดือนนี้ช่างศึกษาเรียนรู้ มีเหตุมีผล สอนผู้อื่นได้ดี สนใจเรื่องธรรมะ หากคุณอยู่ศีลในปฏิบัติที่ชอบ และเป็นครูอาจารย์ที่ดี ให้ลูกหลานได้สืบไป จะยังคงสิ่งดีงามและทุกคนเชื่อมั่นในตัวคุณ


วอลเปเปอร์ปฏิทินวันพระเดือนเมษายน พร้อมพระพุทธรูปประจำเดือนห้า

5. วอลเปเปอร์ปฏิทินวันพระเดือนพฤษภาคม พร้อมพระพุทธรูปประจำเดือนหก


เกิดเดือนพฤษภาคม (เดือนหกไทย) : ปางมารวิชัย คนเกิดเดือนนี้ ทั้งใจร้อนและใจเย็นได้ในพร้อมๆ กัน เมื่อร้อนก็ร้อนมาก แต่คนเดือนนี้มีเรื่องเด่นตรงคำพูดจา พูดดีก็ได้ร้ายก็ได้ แต่หากเมื่อถึงจุดที่ต้องร้อน สามารถดับที่ใจได้ทุกปัญหาจะคลี่คลายลงไป และความสุขจะกลับมา


วอลเปเปอร์ปฏิทินวันพระเดือนพฤษภาคม พร้อมพระพุทธรูปประจำเดือนหก

6. วอลเปเปอร์ปฏิทินวันพระเดือนมิถุนายน พร้อมพระพุทธรูปประจำเดือนเจ็ด


เกิดเดือนมิถุนายน (เดือนเจ็ดไทย) : ปางเรือนแก้ว คนเกิดเดือนนี้ ชอบวางแผน มีสมาธิดี ทำอะไรจึงรอบคอบเสมอ ยึดมั่นในตัวเองไม่น้อยจนไม่ค่อยจะฟังใคร หากเปิดใจให้กว้าง ยึดมั่นในศีลธรรมอันดี คุณจะบรรลุทุกเป้าหมายสำเร็จ


วอลเปเปอร์ปฏิทินวันพระเดือนมิถุนายน พร้อมพระพุทธรูปประจำเดือนเจ็ด

7. วอลเปเปอร์ปฏิทินวันพระเดือนกรกฎาคม พร้อมพระพุทธรูปประจำเดือนแปด


เกิดเดือนกรกฎาคม (เดือนแปดไทย) : ปางปฐมเทศนา หรือ ปางแสดงธรรมจักร คนเกิดเดือนนี้ ฉลาด มีไหวพริบในการแก้ไข ดัดแปลง พัฒนาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ ไม่ย่ำอยู่กับที่ ไม่ค่อยอยากยุ่งเกี่ยวกับผู้ใด บางครั้งไม่ค่อยขอความช่วยเหลือ จึงทำให้ต้องลำบากตัวเอง แต่เป็นคนทำการใดสำเร็จดี ยิ่งหากยึดมั่นในศีลธรรม ทำบุญสุนทาน ชื่อเสียงจะขจรไปไกล และเป็นที่รักของผู้อื่น


วอลเปเปอร์ปฏิทินวันพระเดือนกรกฎาคม พร้อมพระพุทธรูปประจำเดือนแปด

8. วอลเปเปอร์ปฏิทินวันพระเดือนสิงหาคม พร้อมพระพุทธรูปประจำเดือนเก้า


เกิดเดือนสิงหาคม (เดือนเก้าไทย) : ปางภัตกิจ หรือปางเสวยพระกายาหาร คนเกิดเดือนนี้เป็นคนหัวเก่าและหัวทันสมัยไปพร้อมๆ กัน ไม่ค่อยเชื่อใครง่ายๆ แต่หากเชื่อใจหรือเชื่ออะไรแล้ว จะเชื่อมั่นอย่างถึงที่สุด ทำให้เปลี่ยนใจยาก คนเกิดเดือนนี้เด่นเรื่องการต่างประเทศ หากคุณทำงานด้านนี้ คุณจะได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างถ่องแท้ และหากคุณมองอะไรหลายๆ ด้าน จะทำให้คุณพบดวงตาที่เห็นธรรมอย่างลึกซึ้ง อย่าเพิ่งตีกรอบตัวเอง


วอลเปเปอร์ปฏิทินวันพระเดือนสิงหาคม พร้อมพระพุทธรูปประจำเดือนเก้า

9. วอลเปเปอร์ปฏิทินวันพระเดือนกันยายน พร้อมพระพุทธรูปประจำเดือนสิบ


เกิดเดือนกันยายน (เดือนสิบไทย) : ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท คนเกิดเดือนนี้มักต้องเดินทางบ่อยๆ หรือมีการย้ายที่อยู่ ย้ายงาน แต่คุณน่าเอ็นดู ไปไหนใครก็ชมชอบ แต่มักอยู่ไม่ได้นาน จะต้องมีธุระหรือไปไหนๆ ต่อ คุณห่วงงาน แต่ในบางครั้งก็เห็นความสำคัญ ของเรื่องอื่นๆ มากกว่าเรื่องสำคัญที่ควรต้องทำ หากคุณไม่ละซึ่งกิเลส กิเลสนั้นจะทำให้คุณต้องหาไม่จบ ไม่สิ้น ไม่มีวันสิ้นสุดและมีความทุกข์เสียเอง ปล่อยวางบ้าง


วอลเปเปอร์ปฏิทินวันพระเดือนกันยายน พร้อมพระพุทธรูปประจำเดือนสิบ

10. วอลเปเปอร์ปฏิทินวันพระเดือนตุลาคม พร้อมพระพุทธรูปประจำเดือนสิบเอ็ด


เกิดเดือนตุลาคม (เดือนสิบเอ็ดไทย) : ปางลีลา คนเกิดเดือนนี้มีบุคลิกภาพที่ดูดี มีเสน่ห์ต่อผู้พบเห็น ดูแลรักษาตัวเองเป็นอย่างดี พูดจาไพเราะ หากคุณอยู่ในศีล กาย วาจา ใจได้ จะเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อม แต่หากคุณอยู่ในกิเลส คุณจะเป็นคนพูดจาให้ร้ายคนอื่นได้ หรือดูถูกผู้อื่น ให้ระลึกในกาย วาจา ใจ ตัวเองอยู่เสมอ มิเช่นฉะนั้น จะมีศัตรูอยู่ทุกหนแห่ง


วอลเปเปอร์ปฏิทินวันพระเดือนตุลาคม พร้อมพระพุทธรูปประจำเดือนสิบเอ็ด

11. วอลเปเปอร์ปฏิทินวันพระเดือนพฤศจิกายน พร้อมพระพุทธรูปประจำเดือนสิบสอง


เกิดเดือนพฤศจิกายน (เดือนสิบสองไทย) : ปางประทานอภัย (นั่ง) คนเกิดเดือนนี้ เชื่อคนง่าย หูเบา หากไม่หนักแน่น จะทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆ คนดีๆ สังคมที่ดี ต้องเป็นผู้ซื่อสัตย์ ซื่อตรง จะทำให้คุณได้รับโอกาสดีๆ มากมาย และมีทรัพย์สินมาก ไม่โดดเดี่ยวภายหลัง ต้องคอยขจัดใจที่เป็นลบออกเรื่อยๆ แล้วจะสำเร็จดี


วอลเปเปอร์ปฏิทินวันพระเดือนพฤศจิกายน พร้อมพระพุทธรูปประจำเดือนสิบสอง

12. วอลเปเปอร์ปฏิทินวันพระเดือนธันวาคม พร้อมพระพุทธรูปประจำเดือนอ้าย


เกิดเดือนธันวาคม (เดือนอ้ายไทย) : ปางปลงกัมมัฎฐาน หรือ ปางชักผ้าบังสุกุล คนเกิดเดือนนี้ ชอบวางแผน มีสมาธิดี ทำอะไรจึงรอบคอบเสมอ ยึดมั่นในตัวเองไม่น้อยจนไม่ค่อยจะฟังใคร หากเปิดใจให้กว้าง ยึดมั่นในศีลธรรมอันดี คุณจะบรรลุทุกเป้าหมายสำเร็จ


วอลเปเปอร์ปฏิทินวันพระเดือนธันวาคม พร้อมพระพุทธรูปประจำเดือนอ้าย

ตั้งวอลเปเปอร์วันพระแล้วอย่าลืมเข้าวัดเติมบุญกันด้วยนะคะ อย่ารอให้มรสุมชีวิต ทุกข์ถาโถมก่อนแล้วค่อยนึกถึงการทำบุญ ✨


สำหรับใครที่กำลังมองหาของไปทำบุญหรือบริจาคให้วัดในวันสำคัญทางศาสนาหรือวันพระ สามารถทักเข้ามาสอบถามกับทางเราได้เลยนะคะ 🙏🏻 ต้นธรรมยินดีให้บริการค่ะ คลิก  m.me/tondhum

Comments


bottom of page