top of page

🦠 โควิด19 กับ ธรรมะ❝ ถามว่าภูมิคุ้มใจ คืออะไร ก็ต้องตอบว่า คือ สติ
ที่เป็นเครื่องรักษาจิตใจให้ดีได้ ช่วยทำให้ความทุกข์
ไม่สามารถทะลุทะลวงเข้ามาในจิตใจของเราได้
พระพุทธเจ้า พระองค์เปรียบ สติ
เหมือน ทหารหรือยามเฝ้าประตูเมือง
เมืองนี้คือ จิตตนคร ❞

🙏 คำสอนของ พระไพศาล วิสาโล 🙏


~ สาธุ ~


🔶 ทั้งนี้ หลักธรรมที่ซ่อนอยู่ในความจริงนี้ คือ

...เชื้อโรคอยู่คู่กับมนุษย์ ฉันใด ความทุกข์มันก็อยู่คู่กับมนุษย์ฉันนั้น
ดังนั้น การที่เราจะคาดหวังว่า ชีวิตนี้เราจะไม่มีความทุกข์เลย มันเป็นไปไม่ได้
ความทุกข์เป็นเรื่องธรรมดา ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา
เช่นเดียวกับโรคติดเชื้อ ก็จะอยู่คู่โลกไปชั่วกาลปาวสาน...


🤍✨ ถ้าเรามี ภูมิคุ้มกันจิตใจ หรือ ภูมิคุ้มใจ ที่ดี ❝ มีสติ ❞ แน่นอนว่าเราอาจจะทุกข์ แต่พอถึงจุดหนึ่ง เราก็จะกลับมาเข้มแข็งได้เหมือนเดิม ในอีกไม่ช้าไม่นาน...


ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page