top of page

🎊💛 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ 💛🎊


สวัสดีปีใหม่ 2566

🎊💛 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ 💛🎊

ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว

ประสบแต่ความสุข ความเจริญ

ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล

ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

ด้วยความปรารถนาดีจาก

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ลั๊กกี้เพนท์ จำกัด

Comentarios


bottom of page