top of page

💛🧘 สวดมนต์ และ นั่งสมาธิให้ผลดีต่างกันอย่างไร ?✨ กรณีที่ ๑ : หากมีการลองสวดมนต์ทุกวัน


ในช่วงแรกนั้น จิตใจก็อาจจะว้าวุ่น ไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัว


แต่เมื่อได้ทำการสวดบ่อย ๆ ทำประจำ พบว่าสวดไปเรื่อย ๆ


แล้วทำให้ใจสงบ ใจสบาย มีสติดีขึ้น สมองจดจำ


และสามารถลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำได้ดีขึ้น


✨ กรณีที่ ๒ : หากมีการทำสมาธิทุกวัน


การทำสมาธินั้นช่วยลดความเครียด หรือ ช่วยผ่อนคลายทั้งกายและใจ


รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและการการทำงาน


❝ เมื่อเทียบกับการสวดมนต์แล้ว การนั่งสมาธิ จะมีสมาธิมากกว่า


เกิดความสุขภายในมากมาย กันคนละแบบ เหมือนมีความสุข


แบบแผ่ออกไป ในขณะที่การสวดมนต์เหมือนดึงดูดสิ่งดี ๆ เข้ามา ❞


✨กรณีที่ ๓ : เมื่อมีการสวดมนต์และต่อด้วยการนั่งสมาธิ


ช่วยทำให้ใจเย็นมากขึ้น ระงับความโกรธได้ มีสติระลึกรู้ได้ดี


การเรียนรู้จะออกมาดี เพราะ สมองมีการลำดับความคิด


ได้เป็นระบบ ไม่ฟุ้งซ่าน จากนิวรณ์


-----------------------------------------------------------------------


🔸 ข้อดีในด้านของการได้บุญในทางศาสนาพุทธ


✨ บุญ ในทางศาสนาพุทธ คือ ความสุขใจ


✨ การสั่งสมบุญ คือ สั่งสมความสุขในใจ ยิ่งทำบุญและได้พบกับเนื้อนาบุญ


✨ ผู้ชี้สอนทางสว่างนั่น คือ การเจริญความเห็นถูก ด้วยการศึกษาเรียนรู้


จากคำสอนในพุทธศาสนาและสอนการพิจารณา ไตรลักษณ์

เพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัด ละความชั่ว และทำความดีให้ถึงพร้อม


🔸 ดั่งคำกล่าวว่า


❝ ถ้าโจรมีเงิน โจรจะบริจาคทานก็ทำได้


แต่จะให้โจรทำสมาธิทำจิตให้บริสุทธิ์นั้นยาก


การทำสมาธิถึงได้บุญมากกว่า การทำทาน ❞


.


——————— 🔶~ สาธุ ~🔶———————

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page