top of page

วิธีการเพิ่มบุญง่ายๆให้กับตนเอง ด้วยบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ

วันนี้ต้นธรรมจะมาแนะนำวิธีการเพิ่มบุญง่ายๆให้กับตนเอง ด้วยบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ คือ สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ หรือเรียกง่ายๆว่า การกระทำที่เกิดเป็นบุญ เป็นกุศล ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้ จะมีอะไรบ้างไปดูกัน

 

๑. ให้ทาน หรือ ทานมัย

ให้ทาน หรือ ทานมัย คือ การสละให้ ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง ข้าวของหรือสิ่งอื่นๆ การให้ก็ถือว่าเป็นบุญทั้งสิ้น สิ่งที่เราบริจาคหรือให้ทานแก่ผู้อื่นจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นประโยชน์แก่ผู้รับ การให้ทานไม่จำเป็นต้องเป็นเงินอย่างเดียว อาจจะเป็นการแบ่งของกินให้กับแม่บ้านที่ทำงาน หรือยาม เป็นต้น แต่สิ่งของที่ให้ ควรเป็นของที่ใช้ได้ ยังไม่หมดอายุ ผลบุญดังกล่าวจะทำให้ผู้รับเกิดความปิติอิ่มเอิบใจ

 

๒. รักษาศีล หรือ สีลมัย

รักษาศีล หรือ สีลมัย คือ การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย หรือการฝึกฝนไม่ให้ไปเบียดเบียนผู้อื่น ในขณะเดียวกันก็เป็นการลด ละ เลิกความชั่ว มั่นทำแต่ความดี เพื่อพัฒนาชีวิตไม่ให้ตกต่ำลง เช่น ไม่ทำให้ครอบครัวคนอื่นแตกแยก ทำให้ลูกเมียมีความสุข เหล่านี้ล้วนเป็นการรักษาศีลและเป็นการทำบุญในรูปแบบหนึ่ง ผลบุญข้อนี้จะทำให้เราเป็นคนเยือกเย็น สุขุม

 

๓. เจริญภวนา หรือภาวนามัย

เจริญภวนา หรือภาวนามัย คือ การทำบุญที่มุ่งพัฒนาจิตใจและปัญญา ทำให้จิตใจสงบ มองเห็นคุณค่าสิ่งต่างๆตามความเป็นจริง เช่น การนั่งสมาธิ วิปัสสนา หลายๆท่านอาจจะคิดว่าสิ่งเหล่านี้ยากเกินกำลัง ดังนั้น อาจจะทำง่ายๆด้วยวิธีการสวดมนต์เป็นคาถาสั้นๆ บูชาพระที่เราเคารพบูชาก่อนนอนทุกคืน ผลบุญข้อนี้จะช่วยน้อมนำจิตใจของเราไปสู่สิ่งที่เป็นมงคลในชีวิต เตือนสติให้เรายึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติชอบ

 

๔. การอ่อนน้อมถ่อมตน หรือ อปจายนมัย

การอ่อนน้อมถ่อมตน หรือ อปจายนมัย คือ การอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ว่าจะเป็นผู้น้อยประพฤติปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ หรือ ผู้ใหญ่แสดงตอบด้วยความเมตตา หรืออ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรม รวมถึงให้เกียรติ และให้ความเคารพต่อความคิด ความเชื่อ และวิถีปฏิบัติของบุคคล หรือสังคมที่แตกต่างจากเรา ผลบุญข้อนี้จะทำให้เกิดความเมตตาต่อกัน

 

๕. การช่วยขวนขวายทำในกิจที่ชอบ หรือ ไวยาวัจจมัย

การช่วยขวนขวายทำในกิจที่ชอบ หรือ ไวยาวัจจมัย คือ การให้ความช่วยเหลือแก่สังคมรอบข้าง ทำกิจกรรมความดีต่างๆ เช่น ช่วยสอดส่องดูแลบ้านให้เพื่อนบ้าน ยามที่เขาต้องไปธุระต่างจังหวัด ให้กำลังใจแก่เพื่อนที่มีความทุกข์ เป็นต้น ผลบุญในข้อนี้ก็จะช่วยให้เกิดความรักความสามัคคีขึ้นด้วย

 

๖. การให้ผู้อื่นมาร่วมทำบุญกับเรา หรือ ปัตติทานมัย

การให้ผู้อื่นมาร่วมทำบุญกับเรา หรือ ปัตติทานมัย คือ การเปิดโอกาศให้คนอื่นได้มาร่วมบุญด้วย ไม่ขี้เหนียว หรืองกบุญ เพราะอยากได้บุญคนเดียว ผลบุญจากการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นมาร่วมบุญด้วย จะช่วยให้เราเป็นคนใจกว้าง และปราศจากอคติต่างๆ เพราะเปิดใจรับผู้อื่น

 

๗. การอนุโมทนาส่วนบุญ หรือ ปัตตานุโมทนามัย

การอนุโมทนาส่วนบุญ หรือ ปัตตานุโมทนามัย คือการยอมรับหรือยินดีในการทำความดีหรือทำบุญของคนอื่น เช่น เพื่อนเดินทางไปสักการะสังเวชนียสถานมา ก็ร่วมอนุโมทนา ที่เขามีโอกาสได้ไปทำบุญ ไม่อิจฉาเขา แม้เราไม่ได้ไป เป็นต้น ผลบุญในข้อนี้จะทำให้เรามีจิตใจไม่เศร้าหมอง สดชื่นอยู่เสมอ เพราะเราได้ยินดีกับกุศลผลบุญต่างๆอยู่ตลอดเวลา แม้ไม่ได้ทำบุญเองก็ตาม

 

๘. การฟังธรรม หรือ ธรรมสวนมัย

การฟังธรรม หรือ ธรรมสวนมัย คือ การฟังแต่เรื่องที่ดี จะสร้างประโยชน์ทั้งต่อสติปัญญา และการดำเนินชีวิต การฟังธรรมไม่จำเป็นต้องไปฟังที่วัด หรือจากพระท่านโดยตรงเท่านั้น สามารถฟังจากเทป ซีดี หรือฟังจากผู้รู้ต่างๆได้ ผลบุญข้อนี้จะทำให้ผู้ฟังรู้แจ้งเห็นจริงมากยิ่งขึ้น

 

๙. การแสดงธรรม หรือ ธรรมเทศนามัย

การแสดงธรรม หรือ ธรรมเทศนามัย คือ การให้ธรรมะหรือข้อคิดที่ดีแก่ผู้อื่น นำธรรมะหรือเรื่องดีๆไปบอกต่อ หรือให้คำแนะนำให้คนอื่นได้รู็จักวิธีการดำเนินชีวิตที่ดี เช่น สอนวิธีการทำงาน หรือแนะนำหลักธรรมที่เราฟังมา ผลบุญในข้อนี้นอกจากจะทำให้ผู้อื่นได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้ว ยังทำให้ผู้บอกกล่าวได้รับการยกย่องสรรเสริญอีกด้วย

 

๑๐. การทำความเห็นให้ถูกต้อง เหมาะสม หรือ ทิฏฐุชุกรรม

การทำความเห็นให้ถูกต้อง เหมาะสม หรือ ทิฏฐุชุกรรม คือ การไม่เอาแต่ความของตนเองเป็นใหญ่ แต่ให้รู้จักปรับปรุงพัฒนาความคิดเห็น และความเข้าใจในเรื่องต่างๆให้ถูกต้องตามธรรมอยู่เสมอ หรือจะพูดง่ายๆ คือ ให้คิดและประพฤติตนให้ถูกต้อง ตามทำนองครองธรรมก็ได้ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.thaihealth.or.th/


-------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้ที่ 👇

📲 : 0863396461

👉 ชมสินค้าอื่นๆของต้นธรรม https://tontham.com/

📬 m.me/tondhum ทัก inbox มาถามก็ได้ค่ะ

💭 https://lin.ee/kJLeV6M ทักไลน์ถามข้อสงสัยต่าง ๆ ์ได้เลย

Comments


bottom of page