top of page

🔶 วันมาฆบูชา ๒๕๖๕วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นพร้อมกัน

4 ประการ เรียกว่า ❝ จาตุรงคสันนิบาต ❞

ซึ่งปีนี้ตรงกับ วันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

.

🦠 เนื่องจากการระบาดโควิด-19 จึงต้องรักษาระยะห่าง

สถานที่ทางศาสนาจึงมีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม

ด้วยการใช้ช่องทาง Social Media ตามวิถี New Normal

.

🧘💛 จึงขอเชิญชวนชาวไทยพุทธทำบุญ ปฏิบัติธรรม

รูปแบบ New Normal ร้านเรามีสินค้าสังฆภัณฑ์

หลากหลายรุ่น ให้เลือกใช้งานหรือนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์


แม้ว่าหากวันใดสถานการณ์คลี่คลาย ก็ถือเป็นการเพิ่มช่องทาง

ให้คนที่ไม่ค่อยมีเวลา คนรุ่นใหม่ ได้เข้าถึงศาสนาได้ง่ายมากขึ้น

ทำให้พุทธศาสนิกชน ไม่หลงลืมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ตามโลกที่หมุนเปลี่ยนไป… 🙏✨


——————————🔸 ~ สาธุ ~🔸 ———————————ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page