top of page

✨ รวมรายชื่อวัดที่จัดงานปริวาสกรรมทั่วประเทศไทย


พระสงฆ์หลายรูปนั่งสมาธิอยู่ด้านหน้าเต็นท์
รวมรายชื่อวัดที่จัดงานปริวาสกรรมทั่วประเทศไทย

✨ รวมรายชื่อวัดที่จัดงานปริวาสกรรมทั่วประเทศไทย ชำระศีลให้บริสุทธิ์หมดมลทิน ตามหลักพระธรรมวินัยอันดีงามของหมู่สงฆ์


• ──── ✾ ──── •


🔶 ทางเราเป็นเพียงผู้รวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาประชาสัมพันธ์เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางวัดใดๆ 🔶 หากท่านสนใจที่ต้องการจะเข้าร่วมงาน สามารถติดต่อกับทางวัดตามเบอร์โทรศัพท์ที่ทางเพจลงไว้ได้เลยค่ะ

พระสงฆ์หลายรูปนั่งสมาธิอยู่ด้านหน้าเต็นท์
รวมรายชื่อวัดที่จัดงานปริวาสกรรมทั่วประเทศไทย

1. วัดลุมภู โทร : 082-361-0467

หมู่ 2 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

ระหว่างวันที่ 2-12 พฤศจิกายน 2566


2. วัดหนองปรือใหญ่ผลายงาม โทร : 081-742-0897 พระปลัดจิติศักดิ์ สุจิตฺโต

ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

ระหว่างวันที่ 3-12 พฤศจิกายน 2566


3. วัดบ้านนา โทร : 082-240-3876

ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 4-13 พฤศจิกายน 2566


4. วัดบ้านภูเขาทอง โทร : 065-118-4967

ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

ระหว่างวันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2566


5. วัดสว่างอารมณ์ บ้านท่าเสียว โทร : 094-252-9245, 065-754-5969

ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุทัยธานี

ระหว่างวันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2566


6. วัดวังเย็น โทร : 081-194-7903

ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ระหว่างวันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2566


7. วัดป่าสามัคคีธรรม บ้านศรีนวล โทร : 099-463-3154

ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์

ระหว่างวันที่ 5-15 พฤศจิกายน 2566


รวมรายชื่อวัดที่จัดงานปริวาสกรรมทั่วประเทศไทย

8. วัดพระบาทเขามะขาม โทร : 093-389-086 พระครูสุนทรธรรมมุนิเทศ , 086-956-6688 อ.พีระ

ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

ระหว่างวันที่ 6-15 พฤศจิกายน 2566


9. ที่พักสงฆ์ป่าโนนแดง โทร : 093-423-71 10 พระนิยม กตฺติฐาโน

บ้านหนองแปน-โชคอุดม ต.ผือใหญ่ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

ระหว่างวันที่ 6-16 พฤศจิกายน 2566


10. สำนักสงฆ์ภูพนมดี เจดีย์หินพันล้านก้อน โทร : 088-598-9366 พระอาจารย์ธรรมชาติ เจ้าอาวาส

ม.3 บ้านนาอุดม ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม อ.อำนาจเจริญ

ระหว่างวันที่ 6-16 พฤศจิกายน 2566


11. วัดหนองจอก โทร : 081-941-4139

ต.ห้วยคต อ.ห้วนคต จ.อุทัยธานี

ระหว่างวันที่ 7-16 พฤศจิกายน 2566


12. วัดฟากบึง โทร : 086-317-2099

อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

ระหว่างวันที่ 7- 16 พฤศจิกายน 2566


13 .วัดน้ำรอบ (วัดผาทองธรรมเจริญ) โทร : 097-968-7346 พระอนันตชัย อภินนฺโท

ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก อ.อุทัยธานี

ระหว่างวันที่ 7 -16 พฤศจิกายน 2566


14. สวนป่าพุทธธรรมพรมหมนิมิต โทร : 081-945-2707

ม.7 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

ระหว่างวันที่ 7 -16 พฤศจิกายน 2566


รวมรายชื่อวัดที่จัดงานปริวาสกรรมทั่วประเทศไทย

15. วัดใผ่ล้อม โทร : 082-226-1724 พระอธิการสิทธิชัย จารุวณุโฌ

ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

ระหว่างวันที่ 8-17 พฤศจิกายน 2566


16. วัดดอยสวรรค์ (ขาไก่เงี่ย) โทร : 086-209-4340 พระครูประจักษ์ กิตติคุณ

ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

ระหว่างวันที่ 8-18 พฤศจิกายน 2566


17. วัดสังข์ใหญ่ โทร : 093-010-4245 พระอุทัย กิตติญาโณ

ม. 1 ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 9-19 พฤศจิกายน 2566


18. วัดหนองขนาก โทร : 087-195-5621

ม.1 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน .อุทัยธานี

ระหว่างวันที่ 10-19 พฤศจิกายน 2566


19. เมรุวัดสระพัง (ป่าช้าเก่าบ้านดอนทอง) โทร : 091-616 1316 (พระเลขา)

ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ระหว่างวันที่ 10-19 พฤศจิกายน 2566


20. วัดปราสาทบูรพาราม โทร : 098-210-5216 พระอธิการบวรศักดิ์ ปริปุณโณ

ต.จรเข้มาก อ.ประโคมชัย จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 10-20 พฤศจิกายน 2566


21. วัดป่าสุขสมบูรณ์ โทร : 096-918-9821 พระมหาไวเลิศ ชนฺติโก

ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 10-20 พฤศจิกายน 2566


รวมรายชื่อวัดที่จัดงานปริวาสกรรมทั่วประเทศไทย

22. วัดเวฬุนคราราม โทร : 080-167-6366

บ้านหนองปรือ (ตาเปร่ง) ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2566


23. วัดซอยคีรี โทร : 098-493-5165 เจ้าอาวาส

24 ถนนสำนักสงฆ์ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ระหว่างวันที่ 11-20 พฤศจิกายน 2566


24. สำนักสงฆ์เขาลอย โทร : 087-045-5539

ต.ตาเป็ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2566


25. วัดเขาตาอิ๋น โทร : 082-219-0896 พระสมห์วิชาญ สุวิชาโน เจ้าอาวาส

ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

ระหว่างวันที่ 13-22 พฤศจิกายน 2566


26. วัดดอยเขาน้อย โทร : 090-102-2622 พระมหาเสน่ห์ สิเนหยุตฺโต

ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่

ระหว่างวันที่ 13-22 พฤศจิกายน 2566


27. วัดป่าหนองชุม โทร : 096-113-1475

ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

ระหว่างวันที่ 14-24 พฤศจิกายน 2566


28. วัดชากกลาง โทร : 085-275-6401

ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด

ระหว่างวันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2566


รวมรายชื่อวัดที่จัดงานปริวาสกรรมทั่วประเทศไทย

29. วัดเผ่าไทย โทร : 089-052-5942 , 097-962-0413

ม.8 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

ระหว่างวันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2566


30. สวนธรรมถาวโรเมตตา สาขาวัดธรมสุขสว่าง โทร : 083-982-4995 พระมหาปัญญา

ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

ระหว่างวันที่ 16-25 พฤศจิกายน 2566


31. วัดป่าอาสภาวาส โทร : 098-711-5683

ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

ระหว่างวันที่ 17-26 พฤศจิกายน 2566


32. วัดสระพังทอง โทร : 061-048-2958 พระครูสุวรรณสารวิจิตร

ต.หนองย่างชิน อ.เรณูนคร จ.นครพนม

ระหว่างวันที่ 18-27 พฤศจิกายน 2566


33. วัดหนองบัวทอง โทร : 081-878-3368 , 093-519-4514

ต.บัวทอง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2566


34. วัดเขาแดงเจริญธรรม โทร : 061-197 -1882 พระอาจารย์บุญคุ้ม ธมฺมเตโช

บ้านเขาแดง ม.5 ต.ซึมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์

ระหว่างวันที่ 20-29 พฤศจิกายน 2566


35. วัดสมุหประดิษฐาราม โทร : 064-459-5291 พระอาจารย์พิเชษฐ์

ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

ระหว่างวันที่ 20-29 พฤศจิกายน 2566


รวมรายชื่อวัดที่จัดงานปริวาสกรรมทั่วประเทศไทย

36. วัดพลอยสังวีนิรันดร์ (สาขาวัดนาหลวง) โทร : 098-392-2104 พระครูวิบูลสุตวัฒน์

ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

ระหว่างวันที่ 20-29 พฤศจิกายน 2566


37. วัดป่าโคกลุงกราด โnร : 086-143-5835 หลวงตาลาน

ต.แหลมทอง อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 20-29 พฤศจิกายน 2566


38. วัดวังศรีทอง โทร : 061-648-3828

ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

ระหว่างวันที่ 20-30 พฤศจิกายน 2566


39. อุทยานธรรมวังวิโมกข์ โทร : 081-356-8550

บ้านคอนสวรรค์ ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

ระหว่างวันที่ 20-30 พฤศจิกายน 2566


40. วัดใหม่ห้วยลึก โทร : 087-303-0639 พระทวีศักดิ์ อภิญฺโญ

ต.สวนป่าน อ.เมือง จ.นครปฐม

ระหว่างวันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2566


41. วัดนาหนุน โทร : 080-932-6042 พระสมพงษ์ วรปณโญ

ม.2 ต.เป๊อ อ.เชียงกลาง จ.น่าน

ระหว่างวันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2566


42. วัดป่าเทพนิมิตรมงคล โทร : 087-897-8658

ต.ห้วยสัม อ.ภูกระดึง จ.เลย

ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566


รวมรายชื่อวัดที่จัดงานปริวาสกรรมทั่วประเทศไทย

43. ที่พักสงฆ์เด่นเจริญ โทร : 061-529-3945 พระใบฎีกา สมศักดิ์ ธีรวํโส

บ้านเด่นคา ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก

ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2566


44. วัดภูเพียง โทร : 082-893-4868

ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน

ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2566


45. ที่พักสงฆ์บ้านหนองปลาไหล โทร : 080-339-3483 พระมหาป่านแก้ว ปภาโส

ม.9 ค.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2566


46. วัดบ้านเย้ยตะแบง โทร : 080-357-2392

ต.ทุ่งว่าง อ.ประทาน จ.นครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2566


47. ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาตาคง โทร : 092-526-8259 ดร.พระภิทรชัยญกรณ์

จ.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2566


48. วัดสวนป่าพุทธธรรม โทร : 084-832-2685

ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2566


49. ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเนกขัมมาราม โทร : 098-692-8996, 089-283-9680

บ้านหนองข่า ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2566


รวมรายชื่อวัดที่จัดงานปริวาสกรรมทั่วประเทศไทย

50. วัดคลองบางเดื่อ โทร : 087-336-7182 พระมหาพงษ์ศักดิ์ รมฺมจารี

ม.4 ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2566


51. วัดสันติธรรม โทร : 085-455-3266 พระครูสันติธรรมนิวิฐ

บ.โคกงาม ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

ระหว่างวันที่ 1- 10 ธันวาคม 2566


52. วัดบางมูลนาก โทร : 061-759-459 , 082-551-9395

ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ระหว่างวันที่ 1 -10 ธันวาคม 2566


53. วัดป่าตุลุมพุก โทร : 087-019-3684 ‘ 087-019-3684 หลวงจ๋อย

ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2567


54. วัดเทพหัสดินทร์ โทร : 084-213-3505

ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ระหว่างวันที่ 5-14 ธันวาคม 2566


55. วัดโพธิ์ทองเจริญ โทร : 096-852-7645 เจ้าอาวาส

บ้านขาม ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ระหว่างวันที่ 5-14 ธันวาคม 2566


56. วัดพญากำพูช โทร : 084-261-1678 พระอธิการบุญจันทร์ กิตฺตปาโล

ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

ระหว่างวันที่ 5- 14 ธันวาคม 2566


รวมรายชื่อวัดที่จัดงานปริวาสกรรมทั่วประเทศไทย

57. วัดหนองไผ่ล้อม โทร : 085-240-9820 พระมหาสมวุฒิ ปัญญพโล เจ้าอาวาส

ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

ระหว่างวันที่ 5-14 ธันวาคม 2566


58. วัดพุทธสันติธรรม โทร : 080-916-9956 เจ้าอาวาส

ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ระหว่างวันที่ 5 - 20 มกราคม 2567


59. วัดป่าอุทยาน โทร : 093-496-9735

ต.คำพื้น อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ระหว่างวันที่ 6-15 ธันวาคม 2566


60. วัดตลาดชัย โทร : 082-128-5990 เจ้าอาวาส

ต.สองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 7 -16 ธันวาคม 2566


61. สำนักสงฆ์รัตนคีรีวัน โทร : 064-625-8964 เจ้าอาวาส

ม.6 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

ระหว่างวันที่ 9 - 18 ธันวาคม 2566


62. วัดหนองแวง โทร : 087 -379-9680 พระครูสุตธรรมธาดา เจ้าอาวาส

น.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 10-19 ธันวาคม 2566


63. วัดหนองขอน โทร : 098-116-6603 พระเรืองยุทธ ปียาจาโร

ต.ขี้เหล็ก อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ระหว่างวันที่ 10-20 มกราคม ของทุกปี


รวมรายชื่อวัดที่จัดงานปริวาสกรรมทั่วประเทศไทย

64. พำนักสงฆ์บ้านนายาง โทร : 080-713-3610 พระสมบัติ โกวิดท

ชุมชนนายาง ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

ระหว่างวันที่ 10-20 ธันวาคม


65. วัดใหม่พรมหมนิมิต โทร : 088-301-9325 พระครูอัตรธรรมวราภรณ์

บ้านโนนน้ำเงิน ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 1 1-20 ธันวาคม 2566


66. วัดเขาเทพนิมิตร โทร : 084-913-9957

ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ระหว่างวันที่ 13-22 ธันวาคม 2566


67. วัดป่ามหาโพธิวัน โns : 088-706-5726 , 087-949-9034

บ้านนามุข ค.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

ระหว่างวันที่ 15- 5 ธันวาคม 2566


68. วัดโดนหมันเฉลิมพระเกียรติ โทร : 093-459-9594 , 098-445-7257

ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม 2566


69. วัดป่าจันทรังษี โทร : 065-829-9239 พระฉัตรชัย สุจิตฺโต

บ้านโนนสะอาด-บ้านโดนผาสุข ต.หนองไฮ จ.อุดรธานี

ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม 2566


70. สำนักสงฆ์ต้นกล้าธรรม โทร : 081-057-2396 พระอาจารย์อพิชาติ อนุตฺตโร

บ้านหนองแกใน ม.1 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

ระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม 2566


รวมรายชื่อวัดที่จัดงานปริวาสกรรมทั่วประเทศไทย

71. สำนักสงฆ์ วัดป่าพรหมนิมิตร โทร : 091-712-9851 พระไรบูลย์ ขนฺติพโล-รักษาการ

บ้านส้มป่อยน้อย ม.3 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

ระหว่างวันที่ 18- 27 ธันวาคม 2566


72. วัดบ้านโคกสี โทร : 093-467-5563 เจ้าอาวาส

ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 20-30 ธันวาคม 2566


73. วัดพระทรงชัยรัตนพลังแผ่นดิน โทร : 093-283-9067 พระชศักดิ์ อาสโภ

ดอยจอมขวัญ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567


74. ที่พักสงฆ์พรมหมสุวรรณ (ซับขามใน) โทร : 065-556-6315 พระคึกฤทธิ์ กิตฺติวณฺโณ

ม.8 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ระหว่างวันที่ 9 -18 มีนาคม 2567


75. วัดทุ่งรื้น โทร : 089-299-1228 พระครูโกวิทเขตตานุรักษ์ เจ้าอาวาส

ม.1 ต.สาคร อ.ท่าแพร่ จ.สตูล

ระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2567

Comments


bottom of page