top of page

บริจาคสร้างอาคารฟอกไต และอาคารสุขภาพแบบองค์รวม โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
บริษัท ลั๊กกี้เพนท์ จำกัด โดยทีมงานต้นธรรม
บริจาคเงินจำนวน 2,000 บาท
ให้กับโรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อสร้างอาคารฟอกไต และอาคารสุขภาพแบบองค์รวม
โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์


 

🏥 โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอนาคู 
มีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดแคลนอาคารผู้ป่วย คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์
 
วัดป่าพุทธญาณรังษี จังหวัดขอนแก่น จึงได้พิจารณาถึงความเดือนร้อน 
และจำเป็นของประชาชนในพื้นที่อำเภอนาคู จึงรับเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ 
ในการสร้างอาคารฟอกไต และสุขภาพแบบองค์รวม
การสร้างอาคารโรงพยาบาลครั้งนี้ จะเป็นการสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ 
และได้สร้างเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ ต่อประชาชนชาวอำเภอนาคูต่อไป 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 👇

🔸 พระครูวินัยธรวรรธนา ญาณวโร,ดร. โทร 086-227-8690

🔸 พระอาจารย์พันธวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน โทร 085-648-9629

🔸 คุณทิพวรรณ กองกาย โทร 085-003-5264

📞 หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการแอบอ้างการ รับบริจาค

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page