top of page

ทุกข์เพราะไม่ยอมปล่อย...❝ คนถ้าไม่ทุกข์ไม่ลืมตา ถ้ามันสุขมันดับสนิทขี้เกียจไปเลย
ทุกข์มันแทงขึ้นมาให้มีความคิดมาก ให้ขยายตัวขึ้นมามาก
ยิ่งมีความทุกข์มาก ทุกข์มันเกิดมาเพราะอะไรจะต้องดูมัน
ไม่ใช่นั่งให้มันหมดทุกข์เฉยๆ ❞


🍂 บัดนี้ฉันหนักแล้วเพราะอะไร เพราะ ยกแก้วขึ้นมามันถึงหนัก

ถ้าปล่อยมันเฉยๆ แก้วนี้มันไม่หนัก หนักก็ไม่ปรากฏกับเรา

เพราะ เราไม่ไปสัมพันธ์กับมันมันก็ไม่หนัก เรื่องทุกข์มันเป็นอย่างนั้น

แล้วทำไมมันถึงหนัก ทำไมมันถึงทุกข์ เพราะไปจับทุกข์มาไว้

แต่เราไม่เข้าใจว่าทุกข์ ว่าทุกข์นั้นจะเป็นของประเสริฐ ว่าทุกข์จะเป็นของดี

ให้วางก็วางไม่ได้ ให้ปล่อยก็ปล่อยไม่ได้ ก็หนักอยู่อย่างนั้น ก็ทุกข์อยู่อย่างนั้น…
🔸 ขอขอบคุณธรรมะดี ๆ จาก พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) 🙏🙏🙏ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page