top of page

✨ ตามรอยศรัทธา ไหว้ 9 พระใหญ่สูงเสียดฟ้า เด่นตะหง่านที่สุดในเมืองไทย 🙏


รวมพระพุทธรูปองคืใหญ่ที่สุดในเมืองไทย
ตามรอยศรัทธา ไหว้ 9 พระใหญ่สูงเสียดฟ้า เด่นตะหง่านที่สุดในเมืองไทย

การสร้างพระพุทธรูปไว้ในวัดต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดและรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ โดยพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่มีความสูงสง่าโดดเด่นตระการตา ล้วนเป็นจุดสนใจที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนให้เข้ามากราบไหว้เข้าวัดทำบุญกันมากยิ่งขึ้น และเมื่อนักท่องเที่ยวได้ชมพุทธศิลป์ต่างๆ ที่อยู่ภายในบริเวณวัด จะทำให้สามารถซึมซับเอาความเป็นพุทธศาสนาที่อยู่ในพุทธศิลป์ไปด้วย


วันนี้ต้นธรรมได้รวบรวม 9 วัน ที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดประเทศไทย หากวันหยุดยาวหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ถือเป็นฤกษ์ดีที่ทุกท่านจะเข้าไปกราบไหว้ ขอพร และเยี่ยมชมความงดงามความอลังการของพระพุทธรูปในวัดนั้นๆ เพื่อเป็นศิริมงคลให้กิจการรุ่งเรืองใหญ่โต รวมถึงหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า สมกับได้กราบไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่


วัดม่วง (พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ) จังหวัดอ่างทอง 95 เมตร

พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ มีความสูง 95 เมตร
พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ

หลวงพ่อใหญ่ หรือ พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ขนาดหน้าตักกว้าง 63 เมตร สูง 95 เมตร สร้างโดยท่านพระครูวิบูลอาจารคุณหรือหลวงพ่อเกษม อาจารสุโภ เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 และราชวงศ์จักรี สำเร็จในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 รวมระยะเวลาในการก่อสร้าง 16 ปี โดยมีความเชื่อว่าถ้าสัมผัสนิ้วขององค์พระจะได้รับความเป็นสิริมงคลและเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน


ค่าเข้าชม : ไม่มีค่าเข้าชม

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 06.00 - 18.00 น.

ที่อยู่ : ตำบลหัวสะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

เบอร์โทรศัพท์ : 035-631-556


วัดเขาวงพระจันทร์ (พระพุทธโชค) จังหวัดลพบุรี 75 เมตร

พระพุทธโชค มีความสูง 75 เมตร
พระพุทธโชค

พระพุทธโชค หรือ พระเชียงแสน พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยเชียงแสน มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดลพบุรี และใหญ่เป็นลำดับที่ 2 ของประเทศไทย ขนาดหน้าตักกว้าง 45 เมตร สูง 75 เมตร ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อต้นปี 2561 ที่ผ่านมา สำหรับการเดินไปทางสักการะองค์พระพุทธโชคนั้น สามารถขึ้นผ่านบันได 500 ขั้น แต่หากจะไปให้ถึงยอดเขาวงพระจันทร์นั้นต้องผ่านบันไดถึง 3,790 ขั้น ใช้เวลาราวๆ 2 ชั่วโมง


ค่าเข้าชม : ไม่มีค่าเข้าชม

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตลอด 24 ชม.

ที่อยู่ : ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

เบอร์โทรศัพท์ : 061-070-7161


วัดปากน้ำภาษีเจริญ (พระพุทธธรรมกายเทพมงคล) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 69 เมตร

พระพุทธธรรมกายเทพมงคล มีความสูง 69 เมตร
พระพุทธธรรมกายเทพมงคล

พระพุทธโชค หรือ พระเชียงแสน พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยเชียงแสน มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดลพบุรี และใหญ่เป็นลำดับที่ 2 ของประเทศไทย ขนาดหน้าตักกว้าง 45 เมตร สูง 75 เมตร ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อต้นปี 2561 ที่ผ่านมา สำหรับการเดินไปทางสักการะองค์พระพุทธโชคนั้น สามารถขึ้นผ่านบันได 500 ขั้น แต่หากจะไปให้ถึงยอดเขาวงพระจันทร์นั้นต้องผ่านบันไดถึง 3,790 ขั้น ใช้เวลาราวๆ 2 ชั่วโมง


ค่าเข้าชม : ไม่มีค่าเข้าชม

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตลอด 24 ชม.

ที่อยู่ : ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

เบอร์โทรศัพท์ : 061-070-7161


วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ (พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์) จังหวัดมุกดาหาร 59.99 เมตร

พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ มีความสูง 59.99 เมตร
พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์

พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่สีขาวนวลเด่นสง่า ขนาดหน้าตักกว้าง 39.99 เมตร สูง 59.99 เมตร สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่ 9 นักท่องเที่ยวนิยมมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ภายในวัดแห่งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต


ค่าเข้าชม : ไม่มีค่าเข้าชม

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 07.00 น. – 17.00 น.

ที่อยู่ : บนเขามโนรมย์ บ้านเขามโนรมย์ หมู่ที่ ๙ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เบอร์โทรศัพท์ : 042-620-790


วัดไผ่โรงวัว (พระกกุสันโธ) จังหวัดสุพรรณบุรี 56 เมตร

พระกกุสันโธ มีความสูง 56 เมตร
พระกกุสันโธ

พระกกุสันโธ พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ องค์สีขาว หน้าตักกว้าง 40 เมตร สูง 56 เมตร ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งรายล้อมด้วยพระพุทธรูปต่าง ๆ มากมายกว่า 100 องค์ ประชาชนทั่วไปมักนิยมมากราบไหว้ สังเวชนียสถาน 4 อยู่บริเวณด้านหน้าองค์พระกกุสันโธ ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างซึ่งจำลองจากสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาสี่แห่งในประเทศอินเดียและเนปาล


ค่าเข้าชม : ไม่มีค่าเข้าชม

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

ที่อยู่ : ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

เบอร์โทรศัพท์ : 035-584-700


วัดบูรพาภิราม (พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี) จังหวัดร้อยเอ็ด 59.20 เมตร

พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี มีความสูง 59.20 เมตร
พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี

พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี หรือ หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ ก่อสร้างโดยพระราชปรีชาญาณมุนี (พุทธา สิริวุฑฺโฒ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบูรพาภิราม ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 8 ปี สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดกระเบื้องโมเสกสีเนื้อ ส่วนลักษณะของพระพุทธรูปที่มีความสูงผิดสัดส่วนไปนั้น สันนิษฐานว่าออกแบบก่อสร้างโดยช่างท้องถิ่นที่สร้างด้วยแรงศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามากกว่าความสวยงามขององค์พระที่ก่อสร้าง


ค่าเข้าชม :ไม่มีค่าเข้าชม

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 08.00 น. – 18.00 น.

ที่อยู่ : ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

เบอร์โทรศัพท์ : 043-511-374


ยอดเขานาคเกิด (พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี) จังหวัดภูเก็ต 45 เมตร

พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี มีความสูง 45 เมตร
พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี

พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์สีขาว ขนาดหน้าตักกว้าง 25 เมตร สูง 45 เมตร สร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กที่ประดับด้วยหินอ่อนสีขาวหยกพม่า น้ำหนักของหินอ่อนหยกสีขาวประมาณ 135 ตัน ต่อ 2,500 ตารางเมตร ซึ่งหากผู้ที่ต้องการเข้าไปกราบไหว้สักการะ สามารถซื้อกระเบื้องแบ่งหรือหินอ่อนพร้อมลงลายมือชื่อให้เป็นที่จารึกตลอดไปภายในพระใหญ่ได้


ค่าเข้าชม : ไม่มีค่าเข้าชม

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวันตั้งแต่ 8.00 – 19.00 น.

ที่อยู่ : ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

เบอร์โทรศัพท์ : 076-373-138 – 9


วัดเขาทำเทียม (พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ) จังหวัดสุพรรณบุรี 35 เมตร

พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ มีความสูง 35 เมตร
พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ

พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ (หลวงพ่ออู่ทอง) พระพุทธรูปปางโปรดพุทธมารดา ขนาดหน้าตักกว้าง 25 เมตร สูง 35 เมตร สร้างขึ้นบนผาสูงใหญ่เสียดฟ้าที่มีชื่อว่า "ผามังกรบิน" จากเดิมที่แห่งนี้เคยเป็นเขตสัมปทานระเบิดภูเขาทำโรงโม่หิน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงเข้ามาปรับทัศนียภาพด้านหน้าองค์พระให้สวยงามน่ามอง เมื่อเดินทางเข้ามาภายในจะเห็นทั้งภาพน้ำตกธรรมชาติ สายน้ำไหลเย็น และความเขียวขจีของภูเขาที่มีทั้งต้นไม้น้อยใหญ่อันอุดมสมบูรณ์ พร้อมแอ่งน้ำขนาดใหญ่


ค่าเข้าชม : ไม่มีค่าเข้าชม

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.

ที่อยู่ : ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เบอรโทรศัพท์ : 083-618-7830


วัดทิพย์สุคนธาราม (พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์) จังหวัดกาญจนบุรี 32 เมตร

พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ มีความสูง 32 เมตร
พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์

พระพุทธมหาเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ พระพุทธรูปปางขอฝน มีความสูงประมาณ 32 เมตร สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม แรงบันดาลใจในการก่อสร้างพระพุทธรูปศิลปะคันธารราษฎร์ (คันธาระ) คือ เพื่อระลึกถึงพระพุทธรูปแห่งบามิยัน ประเทศอัฟกานิสถาน ที่ถูกระเบิดทำลายไปในปี พ.ศ. 2544 ส่วนแนวคิดที่สร้างเป็นพระพุทธปางขอฝนนั้น เนื่องจากบริเวณโดยรอบวัดเป็นชุมชมเกษตรกรรม ที่มีปัญหาเรื่องฝนไม่ตกตามฤดูกาล จึงมีความเชื่อว่าพระพุทธานุภาพจะช่วยดลบันดาลขอฝนได้


ค่าเข้าชม : ไม่มีค่าเข้าชม

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

ที่อยู่ : อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

เบอร์โทรศัพท์ : 034-510-993ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page